rynek01b

Poniższy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Serwisie” dotyczy to internetowego serwisu ogłoszeniowego „e-Chojnice.pl ogłoszenia lokalne” dostępnego m.in. pod nazwą (domeną) e-chojnice.pl. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Administratorze” dotyczy to osób zarządzających Serwisem. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Użytkowniku” dotyczy to wszystkich osób korzystających z Serwisu. Kiedy w regulaminie mowa jest o „Ogłoszeniodawcy” dotyczy to użytkowników zamieszczających ogłoszenia w Serwisie.

REGULAMIN SERWISU (z dnia 24.10.2014 r. )

§1. Użytkownik korzystając z Serwisu, jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

§2. Zamieszczanie od ogłoszeń w Serwisie i korzystanie z konta Użytkownika jest bezpłatne. Ogłoszenia w Serwisie mogą zamieszczać tylko osoby pełnoletnie.

§3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia usługi internetowego serwisu ogłoszeniowego.

1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych. Każdy zarejestrowany w serwisie Użytkownik ma prawo dostępu do swego konta. W panelu zarządzania użytkownika możliwa jest modyfikacja podanych danych osobowych. Usunięcia konta dokonuje Administrator Serwisu na indywidualne życzenie Użytkownika.

2. Podając dobrowolnie swoje dane osobowe przy rejestracji oraz przy publikacji ogłoszenia Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na ich publikowanie w internecie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki publikowania przez Użytkowników w ogłoszeniach danych osobowych i adresowych. Użytkownik zgadza się by Administrator miał prawo do zmiany nazwy Użytkownika wyświetlanej w serwisie (np. zmiany nazwy zawierającej nazwisko, lub adres e-poczty).

§4. Ogłoszeniodawca oświadcza, że publikuje w serwisie wszelkie treści (w tym zdjęcia i grafiki) dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczonych informacji. Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie oraz przesyłane na adres poczty elektronicznej Serwisu są traktowane jako niepoufne.

§5. Ogłoszeniodawca zgadza się, że publikowana w ogłoszeniu treść nie może być sprzeczna z normami kultury i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. W związku z tym oświadcza, że nie będzie zamieszczać w serwisie żadnych informacji i materiałów: nielegalnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, nietolerancyjnych, głoszących nienawiść lub przemoc oraz naruszających prawo w jakikolwiek sposób.

§6. Usuwane z Serwisu będą zauważone ogłoszenia:
1) dotyczące tzw. piramid finansowych, systemów łańcuszkowych i temu podobnych;
2) dotyczące pożyczek finansowych bez podania nazwy firmy, adresu siedziby firmy i telefonu kontaktowego;
3) dotyczące ofert pracy bez opisu zakresu obowiązków pracownika oraz bez podania nazwy firmy zatrudniającej, adresu zatrudnienia i telefonu kontaktowego pracodawcy;
4) dotyczące usług i ofert pracy dotyczących tzw. marketingu internetowego, chałupnictwa, e-mailingu, „pracy dodatkowej przez internet” i innych podobnych;
5) dotyczące tworzenia, pomocy w pisaniu, sprzedaży prac: maturalnych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich, wypracowań itp.;
6) dotyczące sprzedaży zwierząt sprzecznie z ustawą o ochronie zwierząt lub próbujące obejść tą ustawę (zgodnie z ustawą handel psami i kotami poza zarejestrowanymi hodowlami jest nielegalny, zauważone ogłoszenia nie zawierające informacji dotyczących hodowli i metryki oferowanego na sprzedaż psa czy kota będą usuwane);
7) dotyczące tematyki erotycznej i pornograficznej;
8) dotyczące promocji i reklamy alkoholu, sprzeczne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
9) nie opisujące konkretnej oferty, np. z dopiskiem „by uzyskać więcej informacji napisz e-mail lub zadzwoń”;
10) pomawiające, komentujące Użytkowników lub ogłoszenia zamieszczone w Serwisie;
11) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie i własności intelektualnej;
12) ogłoszenia sprzeczne z normami kultury, etyki i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
13) ogłoszenia które subiektywnie zostaną uznane przez Administratora za nieuczciwe, niewiarygodne, nieodpowiednie do publikacji.
14) ogłoszenia nieaktywne ponad miesiąc.

§7. Ogłoszeniodawca zgadza się na usuwanie ogłoszeń o których mowa w §5. Administrator ma prawo subiektywnie rozstrzygać które treści powinny zostać usunięte. Usuwanie lub zmiana treści ogłoszeń może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym Ogłoszeniodawcy. Administrator nie musi wyjaśniać Ogłoszeniodawcy przyczyn zmiany treści lub usunięcia ogłoszeń.

§8. W serwisie możliwe jest opublikowanie przez Użytkownika ogłoszeń o niepowtarzalnej treści. Ogłoszenie można umieścić powtórnie po wstrzymaniu publikacji lub skasowaniu wcześniejszego ogłoszenia, ale nie częściej niż raz na 7 dni. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować usunięciem wszystkich ogłoszeń zamieszczonych przez łamiącego regulamin Użytkownika. UWAGA! Zauważone przez Administratora rejestrowanie przez Użytkowników dodatkowych loginów, w celu obejścia regulaminu, będzie skutkowało usunięciem wszystkich zamieszczonych ogłoszeń. Zwiększenie limitu ilości ogłoszeń możliwe jest po wniesieniu opłaty (kontakt z administratorem).

§9. Serwis nie odpowiada za skutki wynikłe z publikacji ogłoszeń. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zgodność usług i towarów z opisem w ogłoszeniu, nie odpowiada za roszczenia będące skutkiem kontaktów pomiędzy użytkownikami serwisu.

§10. Użytkownik musi mieć świadomość, że opublikowane w Serwisie ogłoszenia mogą zawierać nieprawdziwe i nieuczciwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać oczekiwaniom. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z możliwości zamieszczania przez Ogłoszeniodawców fałszywych treści tj. ogłoszeń mających na celu oszustwo, wprowadzenie w błąd, wyłudzenie pieniędzy itp. Użytkownik korzysta z ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

§11. Jeżeli Użytkownik lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Serwisowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Ogłoszeniodawcę postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika. Nadto Ogłoszeniodawca naprawi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.

§12. Zabrania się sztucznego podbijania statystyk ogłoszeń poprzez wielokrotne klikanie na ogłoszenie lub poprzez użycie systemów do zwiększania liczby odwiedzin (autosurf).

§13. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia w przypadku podejrzeń Użytkownika o niewiarygodność, nieuczciwość oraz w przypadku łamania przez Użytkownika zasad zawartych w Regulaminie Serwisu.

§14. Adresy IP i inne dane dotyczące Użytkowników przechowywane są przez Serwis w celach związanych z bezpieczeństwem i mogą zostać przekazane dla upoważnionych służb i organów (np. policji, prokuratury, sądu) do identyfikacji osób naruszających prawo.

§15. Serwis dokłada wszelkich starań, by nie naruszać praw autorskich. Treści (w tym obrazy, zdjęcia) umieszczone w Serwisie mogą być autorstwa kogoś innego niż Autorów i Użytkowników Serwisu. Prawa autorskie do tych materiałów należą do ich autorów. Nazwy firm, marek, produktów, partii politycznych, instytucji, itp. mogą być znakami towarowymi należącymi do wcześniej wymienionych. O wszelkich zauważonych naruszeniach praw autorskich należy powiadamiać Administratora Serwisu: kontakt[małpa]e-chojnice[kropka]pl

§16. W Serwisie wykorzystywane są pliki „cookies” (tzw. ciasteczka). Używane są one w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, by na jego komputerze przechowywane były „cookies” – może wyłączyć je w swojej przeglądarce internetowej.

§17. Serwis e-Chojnice.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych, oraz zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres.

§18. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje zawsze od chwili publikacji go na niniejszej stronie. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne zapoznawanie się z regulaminem, a korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z jego akceptacją.

Administrator e-Chojnice.pl

 

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji